Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Bulking diet and cycle


Here is a simple 10 week bulking diet and cycle for someone looking to increase mass.
weeks
1-4 Dianabol 50mg   half with breakfast and half with lunch
1-10 Testosterone Enanthate 500mg week 250mg Monday 250mg Thursday.
1-10 Deca 300mg 150mg Monday-150mg Thursday

PCT should start at week 12.
Clomid 300mg day1-150mg day2-50mg day3 and 50mg for the next 11 days.
Nolvadex(tamoxifen) 20mg week 12-14.


Eat every 3 hours 5-6 meals
calories should be aprox 1000-1500 more than your normal daily intake,using 40-40-20 method
(40%protein-40%carbs-20%fat)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου